Ofte stillede spørgsmål

HandShoe Mouse – Ofte stillede spørgsmål

Arbejde med HandShoe Mouse

Generelle råd for brugen findes på vores side med gode råd.
Videoen til højre viser vigtigheden af at vælge den korrekte størrelse for at opnå optimal støtte til din hånd med HandShoe Mouse.

Det er også vigtigt at indstille din markørhastighed til medium; næste video til højre viser hvordan du gør dette med et Microsoft Styresystem.

Generelle spørgsmål og svar

>>Hvad skal man gøre, hvis markøren ikke bevæger sig jævnt?

Når markøren ikke bevæger sig jævnt kontroller følgende.

* Kontroller hastighedsindstilling for markør
* Kontroller om der er støv eller lignende i LED-lysets optiske øje på bunden. Blæs forsigtigt ind i øjet for at fjerne forhindringer.
* For versionen med kabel kontroller kabelforbindelsen.

>>Hvorfor bør min markørhastighed indstilles til 50%?

Din markørhastighed bør indstilles til 50% for at undgå unødvendige muskelspændinger.
For at justere hastigheden i Windows foretag følgende trin:

 1. Klik på “Start” i skærmens nederste venstre hjørne
 2. Klik på “Kontrolpanel
 3. På næste side klik på “Mus”
 4. I den øverste menu klik på Markørindstillinger
 5. Herefter kan du indstille markørhastigheden ved at flytte Markørhastigheden til midten.

>>Kan jeg programmere knapperne på HandShoe Mouse?

Nej knapperne på HandShoe Mouse kan ikke programmeres.
Knappernes funktioner defineres at standard-software som udbydes til PC eller laptop af Microsoft®, Macintosh®, Apple® og Unix®.


Specifikke spørgsmål og svar

Har noget ændret sig i din computers opsætning?

Dette kan påvirke dine musefunktioner da HandShoe Mouse anvender det standard tilgængelige styresystem (OS) på din computer.

 • Hvis beskeden til højre vises på din skærm (“USB-enhed ikke genkendt”), mangler standard musesoftwaren sandsynligvis i dit styresystem.
 • Dette løses ved at (gen)installere softwareopdateringer til dit styresystem.

 

Andre punkter at være opmærksom på:

 • Anbring IKKE din antenne i en docking-station eller hub; den bør placeres direkte i en USB-port på din computer, da kommunikationen mellem mus og computer ellers kan blive påvirket.

Min mus holdt op med at virke, hvad skal jeg gøre?

A. Mus med kabel
 • Er kablet ordentligt forbundet?
 • Er det ordentligt isat USB-stikkene i din mus og din computer?
  • Forbind kablet direkte med din computer IKKE en docking-station
  • Føl klikket af kabelstikket som går på plads i musens lille USB-port
 • Er kablet skadet? Se eksempler på skadede kabler og stik.
 • Hvis du vrikker med kablet tæt på musen, tændes og slukkes det blå LED-lys på bunden?

Hvis ovenstående punkter ikke løser dit problem så gå venligst til F.

B.Trådløs mus
 • Virkede musen fint før? Gå til C.
 • Har musen aldrig virket? Gå til D.
C.Trådløs mus har virket
 • Er musen lige holdt op med at virke?
 • Har du opladet batteriet i tide?
 • SLUK og TÆND igen ved afbryderknappen ved musens basis.

Hvis dette ikke virker så fortsæt med disse punkter:

 • Forbind opladerkablet til mus og computer.
 • Tag antennen ud og kontroller at den er i god stand:
  • Er forbindelsen mellem plastic og metal solid?
  • Hvis metaldelen kan bevæges i forhold til plastikdelen, kan antennedelen være skadet (se billede af skadet antenne).
 • Hvis antennen er OK forbind opladekabel til mus og computer.
 • Vent et par minutter og kontroller om musen virker.

I tilfælde af at musen ikke begynder at virke omgående følg disse 7 trin:

 1. Forbind opladekablet for at være sikker på at musen har strøm.
 2. Fjern antennen fra computeren.
 3. Tryk på den lille sorte knap under musen (den findes under QA-mærkatet) og hold den nede til det blå LED-lys slukkes. (Dette kan tage nogle få sekunder, men vent venligst til det blå LED-lys slukkes *).
 4. Når det blå LED-lys er slukket sæt antennen tilbage i computeren.
 5. Tryk på den lille sorte knap under musen, hold den nede 3 sekunder.
 6. Slip knappen.
 7. Tryk herefter knappen igen; nu burde det blå LED-lys under musen tændes igen. Efter disse 7 trin genetableres parringen mellem mus og computer.

*) Hvis det blå LED lys ikke slukkes under punkt 3, eller hvis ovenstående 7 trin ikke løser dit problem, gå venligst til F.

D. Trådløs mus har aldrig virket

 1. Har du forbundet antenne og opladekabel?
  • Anbring antennen direkte i din computer ikke i en docking-station eller hub.
 1. Har du tændt for afbryderknappen under det røde mærkat under musen?
  • Versionen med afbryderknap er kun tilgængelige med serienumre begyndende fra 1309…….

Hvis du fulgte disse trin og musen stadig ikke virker så følg disse instruktioner:

 1. Forbind opladekablet for at være sikker på at musen har strøm.
 2. Tryk på den lille sorte knap under musen
  • den findes under QA-mærkatet (se billede til højre) og hold den lille knap nede i 3 sekunder.
 3. Slip knappen
 4. Tryk herefter den lille knap igen
  • det blå LED-lys under musen bør tændes igen.

Efter disse 4 trin burde parringen mellem mus og computer blive genetableret. Hvis ovenstående trin i punkt D ikke løser dit problem så gå venligst til F.

E. Skadede eller dårlig fungerende kontakter (=museknapper)

Musen virker ikke ordentligt, når kontakterne anvendes, for eksempel:
– der kræves flere klik for at aktivere skærmfunktionen
– når kontakterne bruges, aktiveres flere skærmfunktioner
– der sker intet, når kontakten aktiveres

F. Hvis ovenstående forslag ikke løser dit problem

Kontakt venligst support@handshoemouse.com og opgiv følgende oplysninger:

 1. Type og størrelse mus du har (f.eks. med kabel, mellem, højre).
 2. Serienummeret som findes under musen
  s/n ………….
 3. Dit telefonnummer og et tidspunkt hvor vi kan kontakte dig ved dit skrivebord. (Bemærk venligst at vi har base i Holland).

GARANTI periode og betingelser

Alle HandShoe Light Click-modeller (LC) leveres med tre års garanti.
(LC-modeller har serienumre, som starter med 1309… eller højere).
Alle standardmodeller (ikke LC) har ét års garanti.

Garantien dækker ikke:

 • Normalt slid af muse-skydere
 • Mistet kabel eller antenne
 • Skadet kabel eller antenne
 • Skadet musekrop grundet dårlig behandling (f.eks. hvis musen tabes osv.)
 • Ødelagte museknapper som skyldes dårlig behandling, tab, uheld osv. Reservedele (antenner og kabler) kan bestilles ved at sende en e-mail til info@handshoemouse.com

Hvordan ansøger jeg om garanti?
Hvilke oplysninger er nødvendige for at gøre krav på garantien?

Return Merchandise Authorization (RMA) Procedure:

Hvis du har brug for at returnere et produkt til Hippus, uanset årsagen, så kontakt os først på info@handshoemouse.com og bed om en kode til en Return Merchandise Authorization (RMA) i din e-mails overskrift.

Når du bedes om at tilbagesende musen så klik på linket nedenfor for at downloade og læse instruktionerne:

Kunder i EU download dette dokument: RMA EU

Kunder udenfor EU download dette dokument: RMA udenfor EU

Efter modtagelse af denne RMA-kode samt instruktioner fra Hippus kan du returnere HSM til den anviste adresse.

 

Opstart af din trådløse HandShoe Mouse

 1. Skub forsigtigt mikroantennen ind i et ledigt USB-stik på din computer, tastatur eller skærm. (Se på hvordan stikket er orienteret og tilpas den til stikket inden du forsøger at skubbe det ind).
  antenna instriction
 2. . Anbring opladekablet i et andet USB-stik.
  antenna instruction 2

3.Forbind opladekablet forrest på musen.

antenna instruction 34. Hvis batteriet næsten er tomt, begynder et rødt lys at blinke under rullehjulet.

 1. antenna instruction 45. Lad opladekablet sidde i seks timer for at oplade batteriet. Du kan straks anvende musen, mens du oplader batteriet, så længe mikroantennen er isat (se trin 1).
  antenna instruction 56. Anbring musen på skrivebordet og tryk på én af museknapperne. Dette burde skabe kontakt.
  antenna instruction 6

7. Kontroller at der er oprettet kontakt. Markøren bør bevæge sig, når du bevæger musen.

8. Hvis markøren ikke bevæger sig så læs de andre instruktioner på denne side.